بایگانی دسته: زبان انگلیسی

تفاوت wear و put on

این دو فعل معمولا در زبان انگلیسی با هم اشتباه می‌شوند. بنابراین تفاوت این دو را برایتان توضیح می‌دهم.

عبارت to put on clothes به عمل پوشیدن لباس مربوط است.

He is in his room putting on his clothes.

او در اتاقش دارد لباس‌هایش را تنش می‌کند.

هر موقع عمل پوشیدن تمام شد از  wear استفاده می‌کنیم. مثلا:

He came here wearing a blue shirt.

او با پیراهن آبی به تنش به اینجا آمد.

دیدیم که در این مورد دوم اشاره‌ای به عمل پوشیدن لباس نکردیم.

و نمی‌گوییم که:

He came here putting on a blue shirt. (اشتباه)

دو مورد درست دیگر را نیز در ادامه بخوانید:

I felt very hot as I had been wearing a sweater for hours.

Who is that boy wearing a black jacket?

امیدوارم این نوشته به دردتان خورده باشد.