بایگانی برچسب: s

انجام چند کار همزمان ذهنی به مغز آسیب می زند.

شاید شنیده باشید که انجام دادن چند وکار و وظیفه ذهنی همزمان یا چند کارگی می تواند مشکل ساز باشد. مطالعات تازه نشان می دهد که این کار عملکرد شما را نیز با مشکل روبرو می کند و حتی ممکن است به مغز هم آسیب بزند.

پژوهش های انجام شده در دانشگاه استنفورد نشان داده که بازده و عملکرد شما هنگام انجام چند کار همزمان کمتر از بازدهی شما در هنگامی است که تنها به یک کار مشغول هستید.

پژوهشگران همچنین دریافتند که کسانی که مرتبا با جریانی از اطلاعات روبرو هستند نمی توانند به خوبی کسانی که یک کار انجام می دهند روی کارشان توجه داشته باشند و یا این اطلاعات را به یاد بیاورند و یا اینکه توجهشان را از کاری به کار دیگر متمرکز کنند.

ادامه خواندن انجام چند کار همزمان ذهنی به مغز آسیب می زند.